Urheilukentäntie 6,
36720 AITOO, FINLAND
+358 207 569 080
info@printscorpio.fi
Flaggor och vimplar Evenemangsflaggor Banderoller Reklamställ Miljöprogram

Suomen Vahvimmat
Yhteistyökumppanit

VÅRA PARTNERS


SAMARBETSPARTNERS

Printscorpio Oy är medlem i Nordiska Flaggsällskapet (NFS)

NFS diskuterar aktuella flaggningsfrågor och publicerar facklitteratur på området och en egen tidskrift, Flagkontakt. Flaggrådet sammanträder årligen och Printscorpio Oy stod som värd då organisationen sammanträdde i Helsingfors i Finland 2008. NFS ingår i den globala organisationen FIAV.
http://www.nordicflagsociety.org
http://www.fiav.org

Printscorpio Oy är jultomtens officiella flaggfabrik

Jultomtestiftelsen hjälper Jultomten hjälpa. Stiftelsen har i uppgift att utveckla och upprätthålla sinnebilden av Finland som jullandet och Jultomtens hemland samt skapa förutsättningar för att utnyttja denna sinnebild i företagens och sammanslutningarnas verksamhet. Jultomtestiftelsens verksamhet understöds av ett stort antal finländska företag, som verkar som Julgubbens hovleverantörer inom sin bransch. Då Jultomtestiftelsens samarbetspartners använder samma enhetliga Jultomte-visualistik och berättar samma sägen om vår Jultomte, förstärker det budskapet om Jultomtens hemland. Santa Claus-produkterna förenas av Jultomtens egen symbol, märket för God vilja, Den bärande tanken bakom alla produkter och tjänster är Jultomtestiftens värden: äkthet, god vilja, samarbete och glädje. Jultomtestiftelsen donerar årligen Jultomtens Gåva åt världens barn. 
http://www.santaclausworld.fi/santa/

Printscorpio Oy är samarbetspartner till Operafestivalen i Nyslott

Operafestivalen i Nyslott är det internationellt mest kända kulturevenemanget i Finland och en av de ledande operafestivalerna i världen. Företag vill i allt högre grad sammankoppla sin image med Operafestivalens kvalité och dess på internationalitet baserade rykte. Årligen beger sig över 60 000 åskådare från olika håll i Finland och världen för att följa med de spektakulära föreställningarna på Olofsborg samt njuta av operafestivalens stämning. Vi har producerat Nyslotts Operafestivals förhands- och evenemangssynlighet sedan 2006.
http://www.operafestival.fi/

REFERENSER

Innebandylaget Salibandy Club Classic har under de senaste åren blivit brand nummer ett inom europeisk innebandy. Printscorpios högklassiga fanflaggor, lagvimplar, roll ups och reklamtyger har stött vår framgång på ett lysande sätt och också betjänat våra samarbetspartners utomordentligt.

Pasi Peltola
verksamhetsledare
Salibandy Club Classic

Jag tackar för våra 20-årsjubileumsflaggor i fjol, som var av mycket god kvalité och prydde området kring vårt hus i litet over ett år.
Förhoppningsvis gläder de här nya flaggorna oss och de förbipasserande under en lång tid.  

Mari Karjanoja
Marknadsföringschef
Esbo Kulturcentrum

Operafestivalen i Nyslott ordnas årligen i juli. Serien operaföreställningar på Olofsborg är en viktig scen för den finländska och internationella operamusiken. Scorpios flaggor och banderoller har gett färg åt stadsbilden i Nyslott redan i många år. Vi är synnerligen nöjda med vår samarbetspartners högklassiga produkter och leveranstillförlitlighet. Vi sätter också värde på Scorpios principer som ansvarsfull tillverkare samt tryckproduktion med beaktande av miljöaspekter.

Tiina Olkkonen
Marknadsförings- och försäljningschef
Operafestivalen i Nyslott

Georg  + Otto Friedrich KG grundades 1950 och är den ledande tillverkaren av stickade flaggtextiler i Euorpa. Vårt långvariga och förtroendefulla samarbete med Scorpio har fortgått utan avbrott allt sedan 1994. Det kontinuerliga dubbelriktade utvecklingsarbetet för att förbättra flaggningsmaterialens tryckbarhet och tekniska egenskaper garanterar att Scorpios flaggor och synlighetsprodukter är miljövänliga och kvalitetsmässigt hör till de bästa på marknaden. Såsom europeiska familjeföretag har vi en gemensam värdevärld och vi förlitar oss vardera på att såväl tyskt som finländskt arbete och tillverkning lönar sig också i framtiden. Ansvaret för miljö och människor styr år för år allt mer våra aktiviteter.   

Lothar Vorbeck
VD
Georg+Otto Friedrich KG

Roll-up Bordsflaggor och -vimplar Tryckta textiler Andra producter

Samarbetspartners