Urheilukentäntie 6,
36720 AITOO, FINLAND
+358 207 569 080
info@printscorpio.fi
Flaggor och vimplar Evenemangsflaggor Banderoller Reklamställ Miljöprogram

Suomen Vahvimmat
Yhteistyökumppanit

SAMARBETSPARTNERS

Printscorpio Oy är medlem i Nordiska Flaggsällskapet (NFS)

NFS diskuterar aktuella flaggningsfrågor och publicerar facklitteratur på området och en egen tidskrift, Flagkontakt. Flaggrådet sammanträder årligen och Printscorpio Oy stod som värd då organisationen sammanträdde i Helsingfors i Finland 2008. NFS ingår i den globala organisationen FIAV.
http://www.nordicflagsociety.org
http://www.fiav.org

Printscorpio Oy är jultomtens officiella flaggfabrik

Jultomtestiftelsen hjälper Jultomten hjälpa. Stiftelsen har i uppgift att utveckla och upprätthålla sinnebilden av Finland som jullandet och Jultomtens hemland samt skapa förutsättningar för att utnyttja denna sinnebild i företagens och sammanslutningarnas verksamhet. Jultomtestiftelsens verksamhet understöds av ett stort antal finländska företag, som verkar som Julgubbens hovleverantörer inom sin bransch. Då Jultomtestiftelsens samarbetspartners använder samma enhetliga Jultomte-visualistik och berättar samma sägen om vår Jultomte, förstärker det budskapet om Jultomtens hemland. Santa Claus-produkterna förenas av Jultomtens egen symbol, märket för God vilja, Den bärande tanken bakom alla produkter och tjänster är Jultomtestiftens värden: äkthet, god vilja, samarbete och glädje. Jultomtestiftelsen donerar årligen Jultomtens Gåva åt världens barn. 
http://www.santaclausworld.fi/santa/

Printscorpio Oy är samarbetspartner till Operafestivalen i Nyslott

Operafestivalen i Nyslott är det internationellt mest kända kulturevenemanget i Finland och en av de ledande operafestivalerna i världen. Företag vill i allt högre grad sammankoppla sin image med Operafestivalens kvalité och dess på internationalitet baserade rykte. Årligen beger sig över 60 000 åskådare från olika håll i Finland och världen för att följa med de spektakulära föreställningarna på Olofsborg samt njuta av operafestivalens stämning. Vi har producerat Nyslotts Operafestivals förhands- och evenemangssynlighet sedan 2006.
http://www.operafestival.fi/

Roll-up Bordsflaggor och -vimplar Tryckta textiler Andra producter

Samarbetspartners