Urheilukentäntie 6,
36720 AITOO, FINLAND
+358 207 569 080
info@printscorpio.fi
Flaggor och vimplar Evenemangsflaggor Banderoller Reklamställ Miljöprogram

Suomen Vahvimmat
Ympäristöohjelma

MILJÖPROGRAM

SCORPIO och MILJÖN 

FRÅN ORD TILL GÄRNING

Sedan den 1 november 2010 använder vi bara förnybar elenergi, dvs. vatten- och vindkraft i all vår verksamhet.

MATERIAL

De grundmaterial som vi använder är för det mesta 100 % polyester eller 100 % bomull, varför produkterna kan destrueras genom bränning utan skadliga utsläpp, som uppstår bl.a. vid destruering av vanliga PVC-produkter (exempelvis vinyler). I vår produktion används inte PVC-baserade råämnen, material eller derivat av dem. Vår produktion är delvis certifierad enligt ÖKÖtex Standard 100.

MATERIALÅTERVINNING OCH DESTRUERING

  • I stället för destruering rekommenderar vi återvinning av produkter
  • Av flaggningsprodukter kan man efter reklamanvändningen tillverka små produkter såsom kassar, förkläden, borddukar osv. 
  • Tyger som tagits ur bruk kan också användas som skyddsdukar i jord- och vattenbyggnad.
  • Produkter som varit i bruk en kort tid kan doneras till skolor och daghem som hobbymaterial. 
  • Produkter som tagits ur bruk kan också returneras till oss för återvinning.

Mikropartiklar och orenheter som fastnat på produkter som varit länge utomhus utgör ofta hinder för meningsfull och trygg materialåtervinning.

Då det är som bäst lämpar sig tyg såsom ett material som kan återanvändas och är lätt att förvara utmärkt som reklammaterial för årligen återkommande kampanjer och evenemang.

AVFALLSHANTERING OCH TRYCKFÄRGER

Vi använder vattenbaserade tryckfärger i vår tryckprocess. Tryckfärgerna avlägsnas så noggrant som möjligt från tryckschablonerna innan de tvättas så att belastningen på avloppsvattnet ska bli så låg som möjligt. Vårt processvatten renas i privat avloppsvattensreningsverk innan det leds ut i det offentliga avloppsnätet. Vi försöker minimera avloppsvattenmängden genom att återvinna processvattnet redan i olika skeden av produktionen. Det spillvärme som uppstår vid fixeringen av tryckfärgerna tas till vara och används för uppvärmning av vatten och fastighet.

Färgavfall forslas till Ekokems avfallsbehandlingsanläggning i Riihimäki för destruering. 

De vattenbaserade tryckfärger som vi använder ligger under de gränsvärden som förutsätts för tryckfärger i den lagstiftning som trädde i kraft i början av 2009. Lagstiftningen är i synnerhet inriktad på att förbjuda ftalat (DEHP) och helt ersätta den i textilprodukter. PVC-produkter och bl.a. de Plastisol-färger som allmänt används bl.a. vid skjorttryck innehåller förbjudna ämnen. I vår produktion används inte PVC eller Plastisol-färger.  

Fast avfall sorteras redan under produktionen så att andelen egentligt soptippsavfall ska bli så liten som möjligt.    

I all vår verksamhet försöker vi leva upp till vårt motto:

"Vi illustrerar tyger – utan att lämna spår”

Roll-up Bordsflaggor och -vimplar Tryckta textiler Andra producter

Samarbetspartners